Utställningen ”Det försvunna Uppsala”  kommer att visas i museet under tiden 3 mars – 7 april. Den är producerad av stadsarkivet och visar ett urval bilder som skildrar stadens äldre bebyggelsemiljöer i form av hus, gator, gårdar, affärer, bilar och inte minst stadens invånare. Under 1960- och 1970-talet skedde stora förändringar av Uppsalas stadsbild.