Norra Europas största cykeltillverkare fanns i slutet av 1940-talet i Uppsala. Nymanbolagen hade 1948 hade 1 600 anställda. Varje år tillverkades 150 000 cyklar. Ett drygt decennium senare var Nymanseran över. Den sista cykeln tillverkades den 12 mars 1963. Nymancyklarna tillverkades där Uppsalas industrimuseum ligger. Läs mera om Nymans under flikarna Museet och Industrihistoria.