Nu finns här på hemsidan en ny berättelse om Ångkvarn och dess grundare H W Söderman.