Posts from 2019

2 Items

Ångkvarnsområdets framtid

by Torbjörn Hedberg

Kommunen har gjort ett förslag till detaljplan som är ute på samråd fr.o.m 4 september t.o.m 16 oktober 2019. Förslaget berör i allra högsta grad det viktigaste monumentet från Uppsala industritid. Alla som är intresserade av Uppsalas gamla industrier bör sätta sig in i föreslaget och ge sina synpunkter. Klicka på bilden ovan.