Kommunen har gjort ett förslag till detaljplan som har varit ute på samråd till den  16 oktober 2019.

Förslaget berör i allra högsta grad det viktigaste monumentet från Uppsala industritid. Alla som är intresserade av Uppsalas gamla industrier bör sätta sig in i föreslaget. Klicka på bilden ovan.