Kvar av industri- och hantverksområdet nära järnvägsstationen är endast en industrifastighet, nämligen Uppsala Industrifabrik som en gång inrymde ett tidigt exempel på ett löntagarägt företag. Gå till fliken INDUSTRIHISTORIA/TRÄINDUSTRI/UPPSALA INDUSTRIFABRIK.