Föreningen kämpar hårt med att hitta sätt att vidareförmedla sitt budskap även då den tvingas att hålla museet stängt. I den andan vill den lyfta fram sina hittills 39 inspelade föredrag på olika teman. Samtliga ligger klickbara under fliken FÖREDRAG.