Industriminnesföreningen får kommunens kulturarvspris 2022 på 20 000 kronor för sitt arbete under 25 år med att omhänderta och synliggöra Uppsalas industrihistoriska kulturarv.

Genom utställningar, publikationer, föredrag, dramatiseringar och digitalt tillgängliggörande sprider föreningen kunskap om Uppsala som industristad – både till nya museibesökare och yngre generationer och äldre som varit med och minns, säger Linda Eskilsson, kulturnämndens ordförande.