Okategoriserade

3 Items

Martin Ahlséns minnen

by Torbjörn Hedberg

Martin arbetade på Nymans inköpsavdelning i 42 år. År 1977, ett par år innan han avled, skrev han ner sina minnen. Läs dem på denna hemsida. Finns under fliken BERÄTTELSER, under fliken NYMANS och LÄNKAR/LITTERATUR.

Museet öppet igen under några veckor

by Torbjörn Hedberg

Museet är nu öppet för individuella söndagsbesök och bokade besök , men bara t om den 14 november. Och den 7 november är det stängt. Efter nyår kommer vi att öppna igen i nya lokaler. Glöm inte att  besöka museet virtuellt. Se och lyssna på Owe Hedins och Maths Isacssons presentationer.

Föredrag

by Torbjörn Hedberg

Föreningen kämpar hårt med att hitta sätt att vidareförmedla sitt budskap under rådande Coronatider. I den andan vill vi lyfta fram våra hittills 39 inspelade föredrag på olika teman. Samtliga ligger klickbara under fliken FÖREDRAG.