Denna dag hyllar vi vår  medlem och samarbetspartner,
Hans Lustig, som avled förra året. Vi öppnar då en
utställning av inlånade träskulpturer från Upplandsmuseet.
Samt teatermedverkan. Dagen innehåller även ett
samtal  om ‘Dåtid, nutid, framtid’. Där medverkar
bl a professor Maths Isacson och Bo Kjellén, två av
föreningens veteraner. Öppet kl 11-15. Fri entré.