Byggnadsantikvarie Anders Franzén berättar kl 12.30 om sin och Petra Ejdesjös inventering av Uppsalas äldre industrilokaler. Alla välkomna. Muséet öpet kl 11 – 14. Visning kl 11.15. Inträde 50:- inkl. fika. Alla välkomna.