I anslutning till årsmötet kommer Peter Gustavsson, ordförande i kulturnämnden att tala över temat

”Har industriminnet en plats i universitetsstaden?”  Mötet börjar kl 18:30. Sammanträdeshandlingar har skickats till föreningens medlemmar. Klicka här ovan för föredragningslistan.