Mötet kommer troligen äga rum digitalt. Mer information kommer.