Verksamhetsberättelse, valärenden. Handlingar kan fås från styrelsen.

Efter årsmötet berättar ordföranden i Uppsalamuseernas informationsförening Mattias Enström om föreningens verksamhet. Kaffe serveras