Inte bara ett sedvanligt Öppet Hus. Dessutom ett föredrag. Kl 12.30 kommer

Leif Glantz, fil dr, kärnfysiker och företagare i Uppsala att berätta om sin verksamhet inom kärnfysiken.

Lokalen öppen kl 11 – 14. Visning av utställningen 11.15. Inträde 50:- inkl. fika.