Kl 11.30-12.30 berättar Teresa Qvarfort Weber.  Föredraget är ett samarrangemang med Stockholmskretsen av Kvinnliga Akademikers Förening. Lokalen öppen kl 11 – 14. Visning av muséet kl 13.  Inträde 50:- inkl. fika.