Guidning kl 13.30 samt visning av filmer kl 14.45. Entré 50 kr inkl fika