Utöver sedvanligt Öppet Hus kommer arkivarie Erik Lindblad kl 12.30 att ge en introduktion till utställningen och berätta lite om Stadsarkivets verksamhet. Lokalen öppen kl 11 – 14. Visning av utställningen 11.15. Inträde 50:- inkl. fika.