Vårterminens sista öppna hus. Visning kl 13.30. Filmer. Entré 50 kr inkl. fika