Professor Maths Isacsson  berättar kl 12.30 om uppländsk vapenindustri. Lokalen öppen kl 11 – 14. Visning av utställningen 11.15. Inträde 50:- inkl. fika.