Muséet är öppet kl 13 – 16 och utställningen visas. Entré 50 kr inkl. fika