Utöver sedvanligt Öppet Hus blir det kl 12.30 ett föredrag om Uppsalas trävaruföretag av Lars Jonsson tidigare företagsledare i bygg- och fastighetsbranschen och med rötter i trävaruindustrin.

Alla vet inte att det i Uppsala funnits ett antal träindustrier med olika inriktningar.

Lokalen öppen kl 11 – 14. Visning av utställningen 11.15. Inträde 50:- inkl. fika.