Utöver sedvanligt Öppet Hus blir det ett föredrag om Uppsalas trävaruföretag. Lokalen öppen kl 11 – 14. Visning av utställningen 11.15. Inträde 50:- inkl. fika.