Välj en sida

Industristaden

Det inte alldeles uppenbart varför det nya bostadsområdet i den centrala stadens södra del fått namnet Industristaden. Går man däremot tillbaka några år inser man att stadsdelsnamnet är välfunnet och att det är ett fint sätt att hedra alla dem som byggde upp och arbetade i de industrier som en gång fanns här.

Idag är det bara Ångkvarns och Tullgarns byggnader som påminner om den tidigare industriella verksamheten. För några decennier sedan fanns det bland annat ett antal tyngre verkstäder som satte sin prägel på området.

Så här såg det ut 1947.Den stora byggnaden i mitten av bilden är Nordviror. Längan med sågtandstak är Spritmotors gamla byggnad som senare utvidgats. Till vänster syns Stål & Maskin och längst ner byggs lokaler för Osmunds. Foto: Flygtrafik AB. UM

Ångkvarn

Kvarnverksamheten har upphört, men än så länge har intar delar av Uppsala Ångkvarns gamla anläggningar en dominerande plats i stadsdelen. Klicka på bilden för att läsa mer.

Nordviror

Nordviror blev så småningom det största företaget på området, räknat i antal anställda. Det startade 1924 och hade på sin höjdpunkt 350 anställda och var därmed en av Uppsala största industrier. När det startade övertog det lokalerna efter det kortlivade företaget AB Spritmotorer.

”Metallduken” Foto: P Sandberg. UM

I området fanns också ett mindre stålverk, nämligen Stål & Maskin AB med bl a två elektrostålugnar. Företaget lades ner 1972 och hade som mest drygt 150 anställda. Klicka på bilden för att läsa mer.

Osmunds

År 1948 flyttade Fabriksaktiebolaget Osmund hit från Adilsgatan med sin tillverkning av ugnar mm. Som mest hade man närmare 100 anställda. År 1980 gick företaget i konkurs. Klicka för att läsa mera.

Osmunds numera rivna lokaler. Foto: Franzén.

Tullgarns år 1961.  UpsalaBild.UM

 

 

 

Ett företag som legat litet längre på plats var Tullgarns gjuteri och mekaniska verkstad. Fram till 1961 producerades här diverse gjutgods och framförallt kylmaskiner. Till skillnad från de andra industrierna på området (bortsett från delar av Ångkvarnen) är vissa av fabrikslokalerna bevarade. Tullgarns hade mot slutet ca 100 anställda och tidigare som mest 160.

THbg