Denna sida är avsedd för kommentarer, frågor och synpunkter på Uppsalas industriella historia, på Industriminnesföreningens verksamhet och på dess hemsida.

Vi är tacksamma för alla inlägg och ska göra vårt bästa för att ta tillvara på synpunkterna och att besvara frågor som rör just Uppsalas förflutna som industristad.

(Om du inte vill att dina inlägg ska synas här på sidan går det naturligtvis också bra att skicka dem direkt som e-post till ordforande@uppsalaindustriminnesforening.se )