kulturnatten 2013 - A 4-affischKulturnatt 2013 stadsvandring (1)