Klicka på bilderna!

Enligt landshövdingens femårsrapport fanns det i Uppsala år 1900 tre tobaksfabriker med sammanlagt 39 arbetare. Dessa tre var Nils Noréns Cigarrfabrik, Ekendahls snusfabrik och den kortlivade Upsala Cigarrfabrik. Tobakstillverkningen var inget obetydligt inslag i Uppsala näringsliv. Det sammanlagda antalet arbetare var fullt jämförbart med det antal som fanns inom exempelvis Bayerska bryggeriet eller Gahns.

Föregångarna

Det saknades inte äldre föregångare till dessa förra sekelskiftets tobaksfabriker. Först på plan var rådmannen mm Jöran Smedberg som trots proteser från borgerskapets sida år 1729 fick tillstånd att driva ett ”tobaksspinneri”. År 1736 togs detta över landshövding Brauner, men lades troligen ner år 1743 strax innan Brauner avled.

Samma år som Smedberg fick sitt tillstånd fick en annan rådman, Johan Schultz, tillstånd att driva ett tobaksspinneri. Han hade lärt sig yrket av sin svärfar Carl Aspegren som var tobaksfabrikör i Stockholm. Detta spinneri lades ner i början av 1750-talet.

Henrik Aspegren arbetade under nio års tid hos sin svåger Schultz. År 1740 sökte han tillstånd att etablera ett tredje tobaksspinneri i staden. Trots att både svåger Schultz och landshövding Brauner protesterade fick han sitt tillstånd året därpå. Verksamheten övertogs år 1753 av en herre vid namn Isac Wikblad. I början på 1780-talet lades den ned.

År 1762 fick Claes Hübinette och Johan Hindrik Schultz privilegium att driva ett spinneri. Mot detta protesterade Wikblad. Kommerskollegium fann protesterna obefogade och ålade Wikblad att betala 30 dalers böter. Av dessa böter skulle hälften tillfalla Uppsalas lasarett och hälften skolorna i Lappmarken. Efter några år bytte verksamheten ägare och år 1780 konstaterades att verksamheten upphört och att privilegiet förfallit.

År 1780 var det dags för ett nytt försök. Nu begärde viktualiehandlaren Olof Danfors och brännvinsbränneriinspektoren Anders Lindell att få anlägga ett tobaksspinneri. Kommerskollegiets president ansåg att tobak tillhörde överflödsvarorna och att tillstånd borde förvägras. Men kollegiet i övrigt menade att ett spinneri kunde vara till gagn eftersom det enda spinneriet i staden, Wikblads, inte arbetade ”nöjaktigt”. Detta nya spinneri blev litet mer långlivat och lades slutgiltigt ner först efter 70 år, dvs år 1851. Manufakturen låg på Västra Ågatan i ett hus som innehöll bladkammare, svettugn, karvkammare och ett stort spinnerirum.

Nils Noréns Cigarrfabrik

Nils Norén startade hösten 1892 en Agentur- och importaffär för tobaksvaror på Bangårdsgatan 5. Något år senare inledde han tillverkning av cigarrer i Uppsala efter att ha köpt inventarier och lager från en tillverkare i Stockholm. Inledningsvis hette företaget Upsala Cigarr- och tobaksfabrik, Nils Norén men efter diverse omstruktureringar kom det att heta Nils Noréns Cigarrfabrik. Fabriken med sin maskinella tillverkning av cigarrer låg på Svartbäcksgatan 39, nära den nuvarande Eddaspången. Bland annat tillverkades cigarrerna Majestät och Imperator  samt cigarr-cigaretten Extra goda á 6 öre. Man anger även 1913 att man  är billigaste inköpsställe för: Äkta Fennia, Armiro, Commerce, Bridge, Khédive, Bostanjoglo, Yalta, Pera, Ismalun m.fl. cigaretter

Norens OD0038 UM besk red

Fabriken på Svartbäcksgatan 39. Foto: H Osti. UUB

Nils Norén avled 1913 och företaget övertogs först av grosshandlaren Isak Hirsch och sedan av far och son Bernhard Wiklund samt kamrer C V Ljungström. Dessa kunde emellertid bara driva företaget ett par år innan det år 1915 inlöstes av Tobaksmonopolet.

Upsala Snusfabrik och Ekendahls Snusfabrik

Docent Åke Ekstrand lyckades intressera godsägaren P A Liljedahl och grosshandlaren W Zetherström för en snustillverkning. Dessa två ställde upp med kapital och ägande och ett företag, Upsala Snusfabrik AB,  kom igång  år 1887 Fabriken låg på Kålsängsgränd 18, dvs på nuvarande Suttungs gränd, nära järnvägen och Ånstrands orgelfabrik och mitt emot Industrifabriken .

Ekstrand och Liljedahl är mera kända för sina engagemang i många andra och mer framgångsrika Uppsalaindustrier som Gahns, Upsala Ekeby, S:t Eriks, Erlangens, Upsala Ångkvarn och Hallsjö Brädgård.

År 1895 bildades Ekendahls Snusfabrik AB av bl a Per Agaton Nicolaus Ekendahl som övertog Upsala Snusfabrik.  Ekendahl, hade erfarenhet från en snus och cigarrfabrik i Stockholm  och hans hustru var f ö tobaksfabrikantsdotter. Tillverkningen upphörde 1915 när tobaksmonopolet infördes.

Källa: Angelin, Munthe, Björnberg: Hantverkare och fabriker inom Svensk Tobakshantering 1686-1955. (Nordisk Rotogravyr 1950).

THbg