Välj en sida

Nils Norén med familj år 1906. Foto Osti. UM

Svea andra artilleriregemente passerar Noréns fabrik.

Fabriken på Svartbäcksgatan 39 någon gång före 1914. Foto Osti. UM

År 1933 såg kvarteret Edda ut så här. I förgrunden Noréns gamla fabrik, i bakgrunden Uppsala Möblerings AB. Foto: Sandberg. UM

Nils Norén avled 1913 och företaget övertogs först av grosshandlaren Isak Hirsch och sedan av far och son Bernhard Wiklund samt kamrer C V Ljungström. Dessa kunde emellertid bara driva företaget ett par år innan det år 1915 inlöstes av Tobaksmonopolet.

Upsala Snusfabrik och Ekendahls Snusfabrik

Docent Åke Ekstrand lyckades intressera godsägaren P A Liljedahl och grosshandlaren W Zetherström för en snustillverkning. Dessa två ställde upp med kapital och ägande och ett företag, Upsala Snusfabrik AB,  kom igång  år 1887 Fabriken låg på Kålsängsgränd 18, dvs på nuvarande Suttungs gränd, nära järnvägen och Ånstrands orgelfabrik och mitt emot Industrifabriken .

Ekstrand och Liljedahl är mera kända för sina engagemang i många andra och mer framgångsrika Uppsalaindustrier som Gahns, Upsala Ekeby, S:t Eriks, Erlangens, Upsala Ångkvarn och Hallsjö Brädgård.

År 1895 bildades Ekendahls Snusfabrik AB av bl a Per Agaton Nicolaus Ekendahl som övertog Upsala Snusfabrik.  Ekendahl, hade erfarenhet från en snus och cigarrfabrik i Stockholm  och hans hustru var f ö tobaksfabrikantsdotter. Tillverkningen upphörde 1915 när tobaksmonopolet infördes.

Källa: Angelin, Munthe, Björnberg: Hantverkare och fabriker inom Svensk Tobakshantering 1686-1955. (Nordisk Rotogravyr 1950).

THbg