Nyhetsarkiv

5 Items

Här hittar ni alla våra nyheter.

Nymans

by Torbjörn Hedberg

Norra Europas största cykeltillverkare fanns i slutet av 1940-talet i Uppsala. Nymanbolagen hade 1948 hade 1 600 anställda. Varje år tillverkades 150 000 cyklar. Ett drygt decennium senare var Nymanseran över. Den sista cykeln tillverkades den 12 mars 1963. Nymancyklarna tillverkades där Uppsalas industrimuseum ligger. Läs mera om Nymans under flikarna Museet och Industrihistoria.

Uppsalas industribyggnader från 1700-talet till 1970

by Torbjörn Hedberg

För några år sedan gjorde Anders Franzén och Petra Ejdesjö en utomordentlig intressant och värdefull beskrivning av de äldre industribyggnaderna i Uppsala. Rapporten har varit svåråtkomlig men finns nu  i sin helhet på denna hemsida. Klicka här ovan.

Det försvunna Uppsala

by Torbjörn Hedberg

Utställningen ”Det försvunna Uppsala”  kommer att visas i museet under tiden 3 mars – 7 april. Den är producerad av stadsarkivet och visar ett urval bilder som skildrar stadens äldre bebyggelsemiljöer i form av hus, gator, gårdar, affärer, bilar och inte minst stadens invånare. Under 1960- och 1970-talet skedde stora förändringar av Uppsalas stadsbild.  

Böcker

by Torbjörn Hedberg

Utöver Roland Agius nya bok finns ett dussintal andra intressanta och ofta svåråtkomliga böcker till försäljning på muséet.