Nyhetsarkiv

5 Items

Här hittar ni alla våra nyheter.

Det försvunna Uppsala

by Torbjörn Hedberg

Utställningen ”Det försvunna Uppsala”  kommer att visas i museet under tiden 3 mars – 7 april. Den är producerad av stadsarkivet och visar ett urval bilder som skildrar stadens äldre bebyggelsemiljöer i form av hus, gator, gårdar, affärer, bilar och inte minst stadens invånare. Under 1960- och 1970-talet skedde stora förändringar av Uppsalas stadsbild.  

by Torbjörn Hedberg

En stor del av stadens äldre bebyggelse revs.  På stadsarkivet finns en bildsamling med ca 6 000 rivningsfotografier. När man ansökte om rivningslov hos byggnadsnämnden lämnades dessa bilder in som bilagor. Bilderna skildrar tillsammans ett försvunnet Uppsala.

Ny bok om Strömsbergs bruk

by Torbjörn Hedberg

Strömsbergs bruk fyller i år 375 år. Nu finns Kersti Kollbergs och Björn Ullhagens bok om det gamla vallonbruket i Norduppland till försäljning i museets bokhandel. Boken beskriver  livet på bruket under århundradenas gång. Vi får veta mer om smedernas och herrgårdsfröknarnas vardag. I dag är bruket ett av de mest välbevarade vallonbruken i landet.

Böcker

by Torbjörn Hedberg

Utöver Roland Agius nya bok finns ett dussintal andra intressanta böcker till försäljning på muséet samt bl a Pelle Lundblads skiva ”Min stad”.

Uppsalas industribyggnader från 1700-talet till 1970

by Torbjörn Hedberg

För några år sedan gjorde Anders Franzén och Petra Ejdesjö en utomordentlig intressant och värdefull beskrivning av de äldre industribyggnaderna i Uppsala. Rapporten har varit svåråtkomlig men finns nu  i sin helhet på denna hemsida. Klicka här ovan.