Svenska racketfabriken startades år 1927 av G Ekström för tillverkning av racketar och racketramar. Fabriken låg i kvarteret Rosenborg, in på gården i hörnet av Övre Slottsgatan och det som idag heter S:t Olofsgatan. Kring 1940 övertog racketfabriken lokalerna på Vretgränd 22 från Nylunds pianofabrik i samband med att Nylunds flyttade hela verksamheten till Alsikegatan.

Klicka på bilderna för att förstora dem!

 Foto A Sagerholm. UM

Fabriken på Övre Slottsgatan/Järnbrogatan. Skandalhuset skymtar i bakgrundet. Foto: Sagerholm. UM

racketfabriken AS00106

Foto A Sagerholm UM

 

Racketfabriken AS00560

Foto A Sagerholm UM

 

S.t Olofsgatan 8. FotaoA Sagerholm.UM

S.t Olofsgatan 8. Foto A Sagerholm.UM

Svenska Racketfabrikens monter på Uppsala Fabriks- och Hantverksförenings utställning år 1934. Foto P Sandberg. UM

Svenska Racketfabrikens monter på Uppsala Fabriks- och Hantverksförenings utställning år 1934. Foto P Sandberg. UM

År 1936 skrev B Wendel i sin bok Beskrivning över Upsala, som f ö illustreras av de tre första bilderna ovan, följande :

RACKETFABRIKEN dörren AS06083

Entrén från Järnbrogatan (dvs S:t Olofsgatan)

Detta företag grundades år 1927 av dess nuvarande ägare disponent G. Ekström. Denna firma är landets första och hittills enda specialfabrik för tillverkning av racket och racketramar. Dessutom tillverkas bandyklubbor och tillbehör för tennis- och bandyspel.

Glädjande nog har firmans fabrikation slagit mycket väl ut. I starkt med­vetande om att svenskt arbete skall utmärka sig för kvalitet vad material och arbete beträffar har företaget ägnat den sorgfälligaste noggrannhet i urvalet av trävirke och tennissträngar, den största omsorg åt träets be­handling och urtorkning samt lagt synnerlig vikt vid, att strängning och av­vägning sker på för varje kvalitet ändamålsenligaste sätt. På grund av dessa noggranna metoder och med hjälp av en intresserad och yrkesskicklig ar­betarstab ha firman i vid olika tillfällen utvidgade fabrikslokaler kunnat möta en alltmer stegrad efterfrågan på sina fabrikat. Firmans tillverk­ningar står på fullt samma nivå som de bästa utländska och därtill kommer att priserna i många fall kan ställa sig avsevärt förmånligare.

Firmans mest kända racketmärken äro: S. R. F. Extra, Primoris, Corona, Vici, Ideal, Comet, m. fl. och bandyklubbor: Exelcior, Uppsala­klubban, Sportklubban m. fl.

Försäljning äger rum över hela landet samt export till de övriga skandi­naviska länderna.

År 1945 övertog grossistfirman AB Arvid Forsberg& Co i Stockholm verksamheten. Nu tillverkades även ishockeyklubbor och golfklubbor. Antalet anställda var i mitten av 40-talet ca 15. I samband med ägarbytet bytte firman namn till Upsala Sportartikelfabrik. Verkställande direktör blev Gösta Forsberg.

Efter några år lades verksamheten ner.