Under tre lördagar i maj 2014 förgylldes de vanliga lördagsvisningarna i föreningens utställningshall av några korta scener ur Katarina Ehnmarks tidigare spel. Dessa lördags-öppet hus var osedvanligt väl besökta. Här visas några bilder från dessa tillfällen.

lördagsteater 24 11 maj 2014 024
Bagarmästare Dubois framhåller sina wienerbröds kvalité. Jenny Krantz, Daniel Ahlm och Alice Hultgren
lördagsteater 41 17 maj 2014 041
Kjell Weinius gestaltar en bryggmästare som redogör för bryggningen på Bayerska Bryggeriet
lördagsteater 101 11 maj 2014 101
Ett litet kaffebord med Lindvalls kaffe
lördagsteater 34 17 maj 2014 034
Gustav klagar på ett wienerbröd hos Dubois. Kjell Weinius, Annika Kihlberg och Daniel Ahlm
lördagsteater 43  11 maj 2014 043
Mjölkbondens leverans stoppas av mejerskor. Daniel Ahlm, Annika Kihlberg Ohlsson och Alice Hultgren
lördagsteater 51 17 maj 2014 051
Buteljsköljerskan har fått nog av elaka förmän och karlar. Vägrar diska de skitiga buteljerna. Annika Kihlberg Ohlsson

Några bilder  från föreningens tidigare teaterspel.

Här kan du läsa om vad som hände på Vaksala torg i september 2007. Om du klickar på bilderna förstoras de.

Spurt-Harry Stenkvist vinner ett cykellopp 1924. Från en stadsvandring med teater år2003 Cyklisten är Daniel Söderling, kranskullan Sofia Östblom och målman Ove Lundgren.
Sven Thors berömda cykelstil visas framför f d Joffes cykelfabrik på S:t Persgatan av Daniel Frisk. Sven cyklade enligt den entusiastiska italienska sportpressen vackrast i hela Europa.
Affischen
År 2000 i gamla transformatorhuset på Börjegatan i inför premiären på Katarina Ehnmarks revy ”Siden, senap, cyklar, skor och lera gjorde staden stor”. I mitten Bruno Knebel assisterad av fr v Sofia Östblom, Silvia Zarins, Annika Kilberg Olsson och Daniel Frisk. Slotts recept för den s k Knebelpastan Foto: Damberg.
Framför Vaksalaskolan föredrar stadens ryktbare arkitekt Leche hur de fortsatta byggnationerna borde gestaltas. Byggmästare Anders Diös och drätselkammarens ordförande Tycho Hedén lyssnar. I rollerna är Daniel Frisk, Daniel Ahlm och Henrik Svalander. Från en stadsvandring 2003.
Svartbäcksgatan

Ditt dagliga bröd – vårt arbete

Under åren 2003-2005 visade föreningen en utställning med denna titel på några olika ställen i Uppsala. Klicka här för att få en bild av vad som visades.

Norwich

Åren 2005-06 hade föreningen ett trevligt utbyte med den gamla fina engelska industristaden Norwich.

Först besökte Roland Agius, Gunnel Arrbäck, Bo Kjellén med fru Gia, Lennart Göransson samt stadsantikvarie Dan Thunman Norwich med stöd av kommunen och LO. Resor, planering och genomförande organiserades av Bo.

Året därpå besökte en grupp från Norwich oss. Läs om detta här.

Läget i Uppsala och Norwich är jämförbart och ett fortsatt erfarenhetsutbyte skulle ha varit fruktbart. Men tyvärr har vi varit alltför knutna till arbetet med utställningshall och publikrum och relationen har inte kunnat hållas vi liv.