Klicka här ovan och läs den nya berättelsen om Uppsalas fyra kakelfabriker och om hur Uppsala-Ekeby blev landets dominerande tillverkare.