Denna sida är under omarbetning!

Uppsala Ångkvarn AB kan härleda sitt ursprung till 1864. Då fick Uppsala sin första ångkvarn, den s.k. ”Eldkvarn” belägen vid Uppsala hamn. ”Eldkvarn” ägdes av ett konsortium bestående av spannmålshandlaren, kvarnägaren och kryddkramhandlanden Carl Wilhelm Ulander (1820-1911) – en mångsysslare som även grundade Uplands Enskilda Bank för vilket företag han också var chef. ”Eldkvarn” ägde han tillsammans med bagarmästarna Carl Åberg och Hans Jessen Feith, båda framstående bagarmästare i staden. Särskilt Carl Åberg gjorde sig känd som en skicklig mångsysslare och entreprenör. Han satsade pengar i såväl Upsala Valskvarn som i Upsala Ångkvarn och han var på sin ålders höst via sonen Edvard med om att starta verkstadsföretaget Fabriks AB Osmund.

När Upsala Ångkvarn AB bildades 1874 skedde det genom en fusion av de båda företagen ”Eldkvarn” och Svartbäckens brännvinsbränneri. Det senare företaget ägdes av spannmålshandaren, brännvinstillverkaren och kryddkramhandlaren Henrik Wilhelm Söderman i konsortium med viktualiehandlanden Frans Otto Törnlund och brännmästaren Adolf Olofsson, som var den som svarade för brännvinstillverkningen.

Förutom kvarnrörelsen och brännvinsbränneriet ingick i Upsala Ångkvarns produktion även en makaronifabrik och en jästfabrik. Kvarnrörelsen har hela tiden varit den helt dominerande verksamheten, men under årens lopp har olika tillverkningar utöver mjölet skett. Så var t.ex. brännvinstillverkningen en stor produkt ända fram till 1946 och jästen fram till mitten av 1950-talet. Andra stora produkter var havregryn, makaroner och frukostflingor.

De stora vinsterna från tillverkning och försäljning av brännvin, dvs. samma slags inkomster som de hade som möjliggjorde tillkomsten av Upsala Ångkvarn. Här finns förbindelselänken mellan Uppsalas första s.k. fabriksrörelse, brännvinstillverkningen från 1790-talet, och den moderna industrins tillkomst. Detta var dock något, som företagsledningen och ägarna sällan eller aldrig gjorde väsen av.

Flygfoto Ångkvarnen,1947 flygtrafik ab

Ångkvarnen år 1947. Foto: Flygtrafik AB. Uppl.-museet

Upsala Ångkvarn AB blev ett företag som utvecklades snabbt och bolaget var år 1890 med sina då 80 anställda Uppsalas största arbetsgivare. Men innan man kom så långt kantades vägen av intensiva slitningar mellan ägarna, vilket bl.a. ledde till att H W Söderman under senare delen av 1870-talet för några år tvingades bort från företaget. Med Södermans återkomst till bolaget 1882 genomfördes stora förändringar och då inte bara i företagsledningen utan också i produktionsapparaten. Nya maskiner anskaffades till såväl kvarnen som till spritfabriken. ”Upsala Aqvavit”, ett brännvin tillsatt med kummin, blev en populär storsäljare. 1885 utökades produktionssortimentet inom bolaget med pressjäst och en särskild fabrik för den produktionen byggdes.

jästfabriken

Jästfabriken. Foto: THbg

 

Uppsala har gång på gång under århundradenas lopp drabbats av förödande bränder. Inte heller Upsala Ångkvarn undkom eldens framfart. En brand ödelade stora delar av kvarnen den 29 november 1900. Efter branden blev kvarnen föremål för om-, till- och återuppbyggnad.

1957 sålde familjen Söderman kvarnrörelsen till Axel Wenner-Gren. Året därpå fusionerade han företaget med Upsala Valskvarn för att senare sälja hela företaget till Kungsörnen AB, som också blev det nya namnet på företaget. Kungsörnen AB, som var ett Stockholmsföretag med rötterna i Skåne, hade grundats 1904 och ägdes av Lantmännen (SLR).

Idag ägs kvarnen i Uppsala av Nord Mills AB, som är Nordens ledande kvarnföretag med verksamhet i alla de nordiska länderna samt i Tyskland och Lettland. Nord Mills AB är ett företag inom livsmedelskoncernen Cerealia som ägs av Sveriges Bönder. Vid kvarnen i Uppsala mals spannmål, som i allt väsentligt hämtas från Uppsalaslätten.

NordMills har nu beslutat att avveckla kvarnrörelsen i Uppsala. Förhoppningsvis kommer åtminstone några av de äldre industribyggnaderna att bevaras.