Posts from 2021

2 Items

Martin Ahlséns minnen

by Torbjörn Hedberg

Martin arbetade på Nymans inköpsavdelning i 42 år. År 1977, ett par år innan han avled, skrev han ner sina minnen. Läs dem på denna hemsida. Finns under fliken BERÄTTELSER, under fliken NYMANS och LÄNKAR/LITTERATUR.

Museet öppet igen under några veckor

by Torbjörn Hedberg

Museet är nu öppet för individuella söndagsbesök och bokade besök , men bara t om den 14 november. Och den 7 november är det stängt. Efter nyår kommer vi att öppna igen i nya lokaler. Glöm inte att  besöka museet virtuellt. Se och lyssna på Owe Hedins och Maths Isacssons presentationer.