Posts from januari 2021

1 Item

Museet stängt

by Torbjörn Hedberg

Föreningens museum är tyvärr tills vidare stängt för besök. Det kommer att öppnas för individuella söndagsbesök och bokade besök så snart det bedöms möjligt. Men besök museet virtuellt. Se och lyssna på Owe Hedins och Maths Isacssons presentationer.