Bli medlem i Uppsala Industriminnesförening!

Vi vill att de som är intresserade av Uppsalas industriella arv, som kanske har egen erfarenhet av industrisamhällets epok i Uppsala kommer med i vår förening, Kanske du, dina föräldrar, din granne eller dina arbetskamrater har en bakgrund i industrins Uppsala?

Vi behöver hjälp med skiftande arbetsinsatser – bygga utställningar, guida besökare, berätta, koka kaffe, samla uppgifter och vittnesmål om Uppsala industrihistoria, hålla reda på våra papper och föremål, sköta vår hemsida …

Vill du veta mer om vad det innebär vara medlem i Uppsala Industriminnesförening?  Kontakta  någon i styrelsen så får du veta mera.  Det går också bra att bara sätta in medlemsavgiften på föreningens pg 10 98 43-3.

Var noga med att tala om vem du är (namn, adress, tel., ev. e-postadress) och att betalningen gäller medlemsavgift. Enskild medlem betalar 150 kr, familj 250 kr och förening, företag och institution 350 kr. 

Välkommen som medlem i Uppsala Industriminnesförening.