Välj en sida

Bröderna Eks Smides & Mekaniska Verkstad

Bröderna Eks Smides & Mekaniska verkstad grundades 1906. Karl Fredrik Ek (1868–1949) övertog då en tunnbindareverkstad vid Erlangenborg 12 (Kyrkogårdsgatan 37–39). Här inrättade han sin smedja och sysslade med smide och reparationer. Åkdonssmiden, byggnadssmiden och hästskoning var smidesverkstadens specialiteter.

När lokalerna på Kyrkogårdsgatan 1914 blev för små flyttade företaget till Svartbäcksgatan 79. Då hade firman åtta anställda. I samband med att sönerna Ek 1940 övertog företaget ombildades detta till aktiebolag. Nu ingick även grovplåtslageri i produktionen och företaget hade 50–60 anställdasom omsatte cirka 600 000 kronor. Företaget fortsatte att växa i omfattning och 1969 var lokalerna på Svartbäcksgatan för små och företaget flyttades till nya lokaler på Nymansgatan. Som mest hade företaget cirka 75 anställda.

År 1974 blev grundarens sonson Lennart Ek ensam ägare till företaget, som samtidigt bytte namn till Eks Verkstads AB. Fortfarande sysslade firman huvudsakligen med plåtslageri, byggnadssmiden, maskinreparationer (särskilt grävmaskiner), svarvningar, svetsningar m.m. Men byggnadssmidet, som hittills svarat för en betydande del i företagets produktion, hade då börjat minska. I stället hade företaget då tagit upp tillverkning av filter‑ och sopförbränningsanläggningar.

Sedan 1925 hade Eks ett nära samarbete med Byggnadsfirman Anders Diös där Eks utförde smidesarbeten till byggfirmans samliga byggen i Uppsala och andra städer. År 1989 införlivades Eks Verkstads AB med byggnadsfirman.

Smidesverkstaden på Svartbäcksgatan 79 år 1935. Foto Sagerholm. UM

Roland Agius