Välj en sida

Textilindustri

Glansperioden för Uppsalas textilindustri omfattar i stort sett de första två tredjedelarna av 1900-talet. Idag finns det några få synliga spår av denna textilindustri. Kring år 1950, då den var som mest livaktig, sysselsatte den omkring 1100 anställda, varav en mycket stor andel kvinnor.

Berglöfs DIA00259

Berglöfs Trikåfabrik. Byggd 1897. Riven 1982. Foto Ola Ehn. UM

Främst återstår det Söderbergska huset på Bergsbrunnagatan samt byggnaderna på Kålsängsgränd.  Vidare återstår återstod länge ett rivningshotat numera rivet  hus på Suttungs gränd som under några år inrymde en del av Sidenväveriet.  Den byggnad på Dalgatan där Upsala Kappfabrik tidigare låg finns också kvar och har idag byggts om till bostäder och ägs av Bostadsrättsföreningen Kapplasse.

Berglöfs ståtliga trevåningsbyggnad i hörnet av Kungsängsgatan och Hamnesplanaden revs däremot olyckligtvis under 80-talet. Byggnadsnämnden gav rivningslov trots att byggnaden var q-märkt i stadsplanen med avsikten att den skulle bevaras. Inte heller av Sidenväveriets huvudanläggningar finns några spår kvar.

De största textilindustrierna var AB Hj. Söderbergs, AB Upsala Kappfabrik, Upsala Sidenväverier AB och Gustaf A. Berglöf AB. Utöver dessa fanns ett antal  mindre företag som t ex AB Nordiska Bandväverier och Uppsala Manufaktur.

Bergköf 1939 GS02386

Baddräktsmodet år 1939 enl. Berglöfs. Foto: Gunnar Sundgren. UM