Välj en sida

Beda Fundells Hembageri

Beda Fundell var en av Uppsalas få kvinnliga företagare och drev sitt välkända hembageri med framgång under många år. Hon startade bageriet år 1924 och det levde kvar till år 1972.

Beda Fundell föddes i Bromma år 1877. Först fick hon en praktisk utbildning i Hedda Kronius hushållsskola in Stockholm, sedan i Furuvik och vid Grapes sjukhem i Gävle. Till Uppsala kom hon år 1907 och fick plats som föreståndarinna för matlaget Ambrosia, som hade sina lokaler i Wolraths gård på Svartbäcksgatan 14, innan det flyttade till Drottninggatan 12.  År 1911 anställdes hon som föreståndarinna för köket på Akademiska sjukhuset.

År 1924 bestämde hon sig för att pröva lyckan som egen företagare och satte upp ett eget bageri i en liten lokal på Smedsgränd där hon och hennes syster Alice Liedberg gräddade bröd i en liten gasugn. Starten var ganska trög, men hon anställde en dansk konditor, hans wienerbröd gjorde succé och att det blev fart på affären. Efter ett tag köpte hon fastigheten intill bageriet på Smedsgränd och började med kaffeservering.

År 1927 öppnade hon en ny affär, ett riktigt bageri och ett konditori på den numera försvunna Lännagatan i kvarteret Siv, adress Lännagatan 3. År 1934 fick hon möjlighet att utvidga bagerilokalerna på Lännagatan, så att de nådde fram till Vaksalagatan 19, som då blev hennes huvudadress. Hon etablerade så småningom också försäljningslokaler på Fyristorg 8, Väderkvarnsgatan 44, Svartbäcksgatan 21 och Skolgatan 33.  Försäljningen i de egna butikerna var omfattande och mjölkbutiker, speceriaffärer och matserveringar var även stora kunder.

 

Beda Fundell i butiken på Vaksalagatan. UppsalaBild. UM

 

År 1959, i samband med att järnvägsviadukten på Vaksalagatan skulle byggas revs byggnaderna i kvarteret Siv och Lännagatan försvann.  Bageriet med sina 8 anställda flyttades till Söderbergs fastighet på Bergsbrunnagatan och man investerade investeringar i nya maskiner.  Makarna Wiberg tog samtidigt  över företaget tillsammans med sin son Lars-Erik.

Kaffebröd var länge bageriets starka sida men vikande efterfrågan på sådant bröd gjorde man i ökande grad gick över till matbröd. Konkurrensen från de stora bagerikoncernerna och varuhusen hårdnade också alltmer och ägarna såg sig år 1972 tvungna att upphöra med verksamheten efter en seg kamp under de sista åren. Tretton anställda berördes av nedläggningen, dels de i bageriet, som nu var fem, dels åtta deltidsanställda butiksbiträden.

Bagarmästare Erik Wiberg och ugnsmakare Severin Jansson kontrollerar en plåt bröd som kommit från den nya ugnen. UppsalaBild. UM

I butiken på Fyristorg, som lades ner på midsommaraftonen år 1972, bär Gurli Norén (t.v.) och Pia Winder fram den sista sorteringen kaffebröd. UNT

Beda Fundell förblev ogift och hade inga egna barn. Hon beskrevs som en färgstark, bulldoftande och barsk kvinna. Ett citat från Uppsala Handelsförenings årsmöte år 1950: ” fröken Beda Fundell förklarade kort och kärnfullt att hon, fastän enda närvarande kvinnliga föreningsmedlem, trivdes utmärkt bra i sällskapet”. (UNT 1950-05-25).

Hon avled 93 år gammal i januari 1971.

Källa: UNT Arkiv

T. Hedberg 2023