Välj en sida

Bli medlem i Industriminnesföreningen!

 

Vi vill att alla som är intresserade av Uppsalas industriella arv kommer med i vår förening. Många av våra medlemmar, men långt ifrån alla, har egna erfarenheter och en bakgrund  industrins Uppsala.  

Vi behöver hjälp med skiftande arbetsinsatser – bygga utställningar, guida besökare, berätta, koka kaffe, samla uppgifter och vittnesmål om Uppsala industrihistoria, hålla reda på våra papper och föremål, sköta vår hemsida …

Vill du veta mer om vad det innebär vara medlem i Uppsala Industriminnesförening?  Kontakta  någon i styrelsen så får du veta mera.  Det går också bra att bara sätta in medlemsavgiften på föreningens pg 10 98 43-3.

Var noga med att tala om vem du är (namn, adress, tel., ev. e-postadress) och att betalningen gäller medlemsavgift. Enskild medlem betalar 200 kr, familj 300 kr och förening, företag och institution 400 kr. 

Välkommen som medlem i Uppsala Industriminnesförening.