Välj en sida

Bilder

Här finns några bildsamlingar som vi gärna vill visa i sin helhet. Många av bilderna finns också på andra håll på denna hemsida. Klicka på bilderna.

Gunnar Sundgren: Uppsala över gården

Hovfotograf Gunnar Sundgren var inte bara en skicklig och framgångsrik fotograf med kunder bland samhällets framgångsrika. År 1949 väckte han stort uppseende i Uppsala och på andra håll med sitt fotografiska reportage Uppsala över gården. Med sina bilder från Dragarbrunn, Svartbäcken och Kungsängen lyfte han fram bostadsförhållandena för en stor del av Uppsala arbetarbefolkning. Ruckel, inget rinnande vatten, torrdass på gården.

Han bildsvit blev mycket uppmärksammad, den ledde till en intensiv diskussion och skapade opinion. Sundgren talade och visade sina bilder vid ett fyrtiotal tillfällen för utsålda hus. Första gången var i oktober 1949 i Arbetarinstitutets regi.

I den då mycket spridda bildtidningen SE publicerade han januari 1950 ett bildreportage, där man  bl a fick se nedanstående bild i helsidesformat. Bildtexten är Sundgrens egen. Klicka här för att läsa reportaget.

Oscar Bladh: Flygbilder

Hamnen, Ångkvarn och industriområdet.

Oscar Bladh, som levde mellan 1895 och 1973, var en pionjär inom flygfotografering. Han företog flygturnéer över hela Sverige och använde en militär handkamera med negativformat 13×18 cm. De flesta av hans flera tusen bilder togs över Stockholm, men på Uppsala Stadsbibliotek finns ett hundratal av hans Uppsalabilder från åren 1934–37, 1947 och 1950. Här visar vi några av dessa som visar stadens industrier. Klicka här för att se hela museets samling.

Efraim Stensburg: Hästens

Någon gång på trettiotalet tog fotografen Efraim Stensburg ett antal bilder från Hästens skofabrik som Christa Aldenbäck välvilligt ställt till Industriminnesföreningens förfogande och som vi med stor glädje kan visa. Stensburg var född i Tegelsmora år 1896 och hade 1911-12 en ateljé på Malmskillnadsgatan i Stockholm. Senare var han verksam i Uppsala.

Lennart Engström: Scan

Tungan skärs ut

 

Lennart Engströms bilder från arbetet på SCAN i Uppsala strax före de sista nedläggningarna av dess avdelningar visas i vår museum. De togs december 2006 och januari 2007. Sedan kom beslutet att all produktion skulle upphöra. Ursprungligen var uppåt 500 människor verksamma på anläggningen.

Gahns

Vi har glädjen att kunna visa två samlingar bilder, dels en från 1917, hämtad ur Carolinas samlingar, dels en uppsättning blandade bilder från tiden 1930-1968 ur Industriminnesföreningens egna lådor. Klicka här för bilderna från 1917 och här för den blandade samlingen (eller på någon av bilderna).

Chokladfabriken Fyris

Någon gång på 20-talet tog fotograf Gustaf Angel ett antal bilder som visar arbetet på fabriken vid Suttungs gränd. Bilderna finns nu på Upplandsmuséet. Klicka på bilden eller här.

Güntherska hovkonditoriet

Klicka här för att se några bilder som ingick i en utställningen ”Ditt dagliga bröd – vårt arbete” år 2003 som berättade om Uppsalas bagerihistoria. Fotograf Anders Damberg.

Uppsala optiska industri

Leif Andersson och Stefan Wikestedt har ställt bilder till föreningens förfogande. Klicka här (eller på bilden) så visas bilder från Hantverkscentrum på Storgatan under 60-talet och bilder från 70-talet som illustrerar verksamheten på Seminariegatan.

En fin jugendfasad som hade bort få vara kvar – Elverket på Strandbodgatan