I kv. Njord vid Vaksalatorg fanns sedan 1880 ett mindre kvarnföretag som 1914 befann sig i konkurs. Detta företag övertogs då av det nybildade företaget AB Upsala Valskvarn.

Bakom detta nybildade företag, som startade med ett aktiekapital om 150 000 kr, fanns driftiga entreprenörer som grosshandlaren Gustav Edlund, bagarmästaren Edvard Åberg och godsägaren Fredrik Gustafsson. Som VD i företaget placerades Gustav Edlunds brorson Martin Edlund under vars ledning företaget utvecklades snabbt.

Martin Edlund

Martin Edlund

Redan under sitt första verksamhetsår kunde Valskvarn redovisa en försäljning på en cirka en halv miljon kronor som då var oerhört mycket pengar. Efter bara några år var Upsala Valskvarn ett mångmiljonföretag och det ursprungliga aktiekapitalet om 150 000 kr mer än sexdubblat. Med Upsala Valskvarn fick Uppsala ett andra – vid sidan av AB Uppsala Ångkvarn – kvarnföretag i mångmiljonklassen.

Valskvarn 1930 PS07282

Valskvarn år 1930. Foto P Sandberg. UM

AB Upsala Valskvarn marknadsförde sina mjölprodukter under namnet ”VASA”. Kvarnens ”ångpreparerade” ”VASA HAVREGRYN” och ”VASA HAVREMJÖL” lanserades i förpackningar utsmyckade med en tilltalande bild av Uppsala slott. Vetemjölskvaliteter salufördes under varumärkena ”VASA LYX” och ”VASAKRONAN”. Dessutom producerades rågmjöl, siktmjöl och havremjöl och därtill kom en omfattande partihandel med korngryn, ärter och kraftfoderblandningar av olika slag.

Kvarnrörelsen i kv. Njord kompletterades med att man samtidigt arrenderade och drev den gamla Akademikvarnen på Holmen i Fyrisån där bl.a. kraftfoderblandningarna producerades.

År 1930 byggdes den stora, numera rivna, kvarnbyggnaden i kv. Njord vid Väderkvarnsgatan med sina sjutton åttavåningars silos längs Väderkvarnsgatan. Den anläggningen var på sin tid ett under av kvarnindustriell modernitet med den ena stora salen efter den andra praktiskt taget utan damm och utrustade med moderna maskiner och apparater i blankt stål, som i allt väsentligt ”skötte sig själv”.

Valskvarn AS06597

Valskvarn 1931, Foto A Sagerholm. UM

Valskvarn 1931 GS07969

Kvarnarbetare år 1931. Foto G Sundgren. UM

Upsala Valskvarn hade vid halvsekelskiftet 1950 en årsomsättning som uppgick till cirka 15 milj. kronor och företaget hade då drygt 120 anställda.

År 1957 köptes Valskvarn av Upsala Ångkvarn, som då ägdes av Axel Wenner-Gren, för att några år senare (1963) fusioneras med Kungsörnen AB, som ägdes av Sveriges Lantmän (SLR). Kokalerna revs under 1980-talet.

Valskvarn 1981 Ehn DIA00294

Valskvarn 1981. Foto: Ola Ehn. UM

År 1939 firade Upsala Valskvarn sitt 25-årsjubileum. Med anledning av detta gav man ut en liten bok som Hans Edlund haft vänligheten att skänk till industriminnesföreningen. Klicka här för att ladda ner en kopia av boken i PdF-format.

Valskvarn 001