Välj en sida

Hjalmar Söderberg

Den 1 september 1885 öppnade handlanden Hjalmar Söderberg en garn-, sybehörs- och vävnadsaffär i gården Vaksalagatan 13. I dag finns Stadshuset på den adressen. Redan från första början fick rörelsen god fart och företaget utvecklades till att bli det största textilföretaget i Uppsala. Behovet av nya och större lokaler tilltog och ganska snart kunde företaget flytta till större lokaler i den intilliggande fastigheten Vaksalagatan 15.

Här startade Hjalmar Söderberg sitt företag. Foto A Dahlgren 1901. UM

Redan på 1890-talet började firman med tillverkning av ylletyger och därefter av konfektion. År 1907 bildades ett särskilt bolag för konfektionen. Då bildades AB Hjalmar Söderberg. Detaljhandelns firmanamn förblev Hjalmar Söderberg, Herrkonfektions- och Ekiperingsaffär. Manufakturaffären på Vaksalagatan 15 övergick senare till att bli en specialaffär i herrekipering och herrkonfektion.

Vaksalagatan 15 år 1939. Foto A Sagerholm. UM

Butiken på Vaksalagatan 15. Foto P Sandberg 1941. UM

Den industriella verksamheten flyttades 1896 till lokaler i kv. Brynhild (hörnet av Dragarbrunnsgatan och Kålsängsgränd) med adress Dragarbrunnsgatan 65.

Dragarbrunnsgatan 65 år 1941. Foto P Sandberg. UM

På Kålsängsgränd år 1941. Foto P Sandberg

År 1935 byggs de nya lokalerna på Kålsängsgränd. Foto A Sagerholm

På Kålsängsgränd 1941. Foto P Sandberg

Efter Hjalmar Söderbergs död 1933 övertog sonen Erik Söderberg, f. 1888, ledningen för företagen. På tillverkningsprogrammet fanns då herr – och gosskostymer, ytterplagg och blazers samt kappor och dräkter för damer och flickor.

Antalet anställda arbetare i företaget, som då hade filialfabriker i Lövstabruk och Örbyhus, uppgick till mellan 500 och 600 personer varav merparten var kvinnor. Den omfattningen på personalstyrkan behöll företaget fram till början av 1950-talet. Firman tillverkade då cirka 150 000 plagg årligen och aktiekapitalet uppgick till som mest 960 000 kronor.

1950 flyttade Söderbergs till en då nybyggd fabrik på Bergsbrunnagatan. Åtta år senare försattes företaget i konkurs. 

Den nya fabriken på Bergsbrunnagatan. Foto IUMF

Det fanns de som sade att firman hade förbyggt sig. Någon sanning kan det nog ligga i detta men än viktigare var nog att den hårdare internationella konkurrensen ledde till att företaget inte längre kunde hävda sig på samma sätt som tidigare.Mellan 1955 och 1960 avvecklade företaget successivt sin verksamhet i Uppsala och 1958 lades större delen av företagets verksamhet i Uppsala ned medan en mindre del flyttades till filialen i Örbyhus.

AB Hjalmar Söderberg var ett familjeföretag och ägdes i allt väsentligt av grundaren Hjalmar Söderberg och hans familj.

Aktiekapitalet, som 1907 uppgick till 116 600 kr hade 1920 ökat till 960 000 kr och på den nivån förblev aktiekapitalet fram till företagsavvecklingen i slutet på 1950-talet. Noterbart är att under några år före avvecklingen var aktieutdelningen i företaget större än den redovisade årsvinsten.

AB Hjalmar Söderberg blev aldrig de stora vinsternas företag. Under åren 1920-1934 var årsvinsten ytterst liten. Vissa år gick verksamheten t.o.m. med underskott. Det blev något bättre i mitten på 1930-talet och åren mellan 1935 och 1950 pendlade årsvinsten som regel kring 200 000 kr per år. Året 1950, som i efterhand framstår som året då företagets utförsbacke startades uppgick omsättningen till 12 milj. kr och årsvinsten till 104 000 kr. Under resterande år under 1950-talet försämrades årsresultatet successivt mot ett nollresultat.                                                                                 

Roland Agius, 2006

Not. Örbyhusfabriken byggdes 1935 och verksamheten upphörde helt 1959 i samband med Hj. Söderbergs konkurs.