Välj en sida

Merkantiltryckeriet

Ett familjeföretag

Per Söderholm köpte på 1920-talet Petterssons Boktryckeri, som då låg på Timmermansgatan. Tidigare hade han ägnat sig åt annan yrkesverksamhet, men ändå varit i kontakt med tryckeribranschen, bl a som springpojke hos Wretmans.  Namnet på tryckeriet ändrade han till Merkantil-Tryckeriet. Tryckeriet var ett utpräglat familjeföretag. Per hade 6 syskon varav bröderna Erik och Otto arbetade på tryckeriet. Per, född 1888, var gift med Charlotte född 1887 och hade 3 barn – Birgit född 1915, Birger född 1918 och Britta född 1923. Så småningom arbetade alla i familjen på tryckeriet.

Per och Charlotte år 1943 med sina tre barn. Vrån vänster: Birger, Birgit och Britta.

Tryckeriet flyttades till St Persgatan 14 där familjen bodde i samma fastighet. År 1943 öppnades ett beställningskontor på St Persgatan 9. När Söderbergs lämnade sina lokaler på Kålsängsgränd för att flytta till nybygget i Boländerna utnyttjade  Merkantil-Tryckeriet tillfället och övertog en del av lokalerna. Adressen blev Dragarbrunnsgatan 65. Senare, på 60-talet, flyttade även kontoret till Dragarbrunn. Per var en duktig och uppfinningsrik chef. Han uppfann bl a en tablettask för värktabletter som han sökte patent på. Hela familjen satt en hel helg och vek askar minns Britta. Ett par apotek köpte askarna och det blev ett par leveranser. Det hela utvecklades inte, kanske på grund av att Per hade blivit sjuk. Företaget tryckte bussbiljetter, matkuponger samt tidningar som SPT Svensk Pastoraltidskrift, Ronden, Katolsk Kyrkotidning m m. Tryckeriet tryckte vidare blanketter till många företag i Uppsala, bl a till Nymans och Pharmacia. Per Söderholm drev företaget fram till sin död 1944. Därefter övertogs det av hustrun Charlotte och de tre barnen. Birger började arbeta som springpojke vid 13 års ålder år 1931. Han blev efter faderns död 1944 formell chef, men personalen arbetade nära varandra och många beslut togs gemensamt. På 50-talet blev Merkantil-Tryckeriet aktiebolag och Birger fick lov att bli direktör, en titel som han inte tyckte om, han ville vara jämbördig med de andra på firman.

Här på Kålsängsgränd, en trappa upp, låg tyryckeriet från 1951

Birger vid en tryckpress år 1952

Birger vid en kastlåda år 1952

Birgit började arbeta i Merkantil-Tryckeriet i början av 30-talet och kom att arbeta i företaget tills ca 1971- 72. Hon var mycket skicklig i allt som gjordes på firman. Hon tog hand om bokbinderiet, ja hon kunde hoppa in överallt där det behövdes, både på kontoret och i tryckeriet. Britta började arbeta på tryckeriet år 1939. Hon hade gått igenom en handelsutbildning på Uppsala Högre Folkskola och arbetade på kontoret.  Hon tog emot kunderna, tog också emot order och skrev beställningssedlar. I dessa angavs bl a upplagans storlek, format, papperskvalitén m m. I samband med att man fick kontrakt på Svensk Pastoraltidskrift behövdes en maskinsättare. Britta började då, 1963, utbilda sig till maskinsättare vid Grafiska skolan i Stockholm.

Kent vid boktryckmaskinen ”Vingen”

Sune, monterare.

Sune, monterare

Artur vid falsmaskinen

Handsättare Sture och Britta

Sture och Kent ändrar från det sista korrekturet

Britta och Siv

Arbetsstyrkan i tryckeriet var ca 10 – 13 personer. Personalen var trogen och sammansvetsad och hade många trevliga sammankomster. Birger och systrarna hade näsa för utvecklingen. De var duktiga i teknik och investerade i det nya i lagom takt. Man bytte exempelvis till offset i rätt tid. Företaget gick bra till och från, de bästa åren var 1967-82. De hade trogna kunder som återkom år efter år.

Tryckare Sven Ohlsson och Britta Andersson  vid en offsetpress i mitten av 80-talet

Från 50-talet började man också trycka barnböcker och höll på med detta i ca 10 år. Birger tog ofta hem första exemplaret till sin dotter Aina som fortfarande har kvar många barnböcker tryckta av Merkantil-Tryckeriet.

Birger dog hastigt år 1982 och tryckeriet såldes till Kjell Jansson i augusti detta år. Britta arbetade dock kvar till 1987. År 1990 upphörde verksamheten.

Uppgifterna är hämtade från intervjuer gjorda av Anne Lindskog med Britta Andersson, född Söderholm som yngsta dotter till Per och Charlotte Söderholm, samt med Aina Hofslagare född Söderholm, dotter till Birger Söderholm. Bilderna från tryckeriet är tagna av Brittas man Eugen Andersson