Välj en sida

Samarbetspartner

Att producera utställningar, teaterföreställningar,föreläsningsserier mm, kostar pengar även om vi som jobbar med det arbetar ideellt. Uppsala Industriminnesförening kan glädja sig åt att ha  ett antal samarbetspartner, som precis som vi känner för det industriella kulturarvet.

Men vi skulle gärna se några fler partner och gynnare

Därför vädjar vi i första hand till näringslivet i Uppsala, men också till andra organisationer och enskilda. Vi hoppas på ett ekonomiskt bistånd med pengar och stöd i andra former. Kanske kan vi gemensamt presentera Ditt företags historia.

Ett partnerskap med Uppsala industriminnesförening gör att blir ni blir synliga i vår verksamhet och ni får dessutom en del förmåner. Kontakta oss så får ni veta mera.

Våra nuvarande och tidigare samarbetspartner