Välj en sida

Upsala Tvätt

År 1863 startade Johan Kallenberg ett tvätteri på Östra Ågatan. Detta utvecklades till Uppsalas största i sitt slag. Ursprungligen gjordes naturligtvis arbetet för hand men mekaniserades så småningom. Tvätteriet lades ner 1963

Upsala Tvätt i mitten av 1930-talet. Foto: A Sagerholm. UM

Kallenbergs såg- och hyvleri

År 1878 utökades verksamheten med sågeri och hyvleri som också låg med adress Östra Ågatan 77. Företaget sålde hyvlat och ohyvlat virke, lister och annat byggmaterial.  Verksamheten utvecklades väl, inte minst sedan Johans son, Hjalmar Kullenberg, övertagit det.

År 1970 såldes bolaget och gick upp i Beijers Bygg. Företaget låg kvar några år den gamla adressen innan det försvann från kvarteret.

Kallenbergs såg. Foto J. R. Boman. Sjöhist. m.

Utsikt över hamnen år 1955. Kallenbergs syns i mitten. Foto: Okänd. UM

Johannes (Johan) Kallenberg

Fabrikör Johan Kallenberg var född i Skåne år 1839 men kom tidigt till Uppsala och kunde etableras sig som en framgångsrik företagare. Utöver tvätten och sågeriet blev han också ägare till Fyrisvalls Tegelbruk, Tunabergs sandtag och Bärby gård i Vänge.

Han hann också med att vara medlem av stadsfullmäktige, drätselkammaren , fattigvårdsstyrelsen, hamndirektionen och  byggnadsnämnden samt styrelserna för Fabriks och Hantverksföreningen och borgerskapets gubb- och änkehus. Han var också VD för Ångslups AB Ekoln.

Johan Kallenberg avled år 1916.

Johan Kallenberg (1839-1916)

Hjalmar Kallenberg

Johans son Kallenberg föddes 1869. Han utbildade sig till byggnadsingenjör i Stockholm och Berlin. Efter några års anställning på ministeriet för offentliga byggnader i Berlin återvände han till Uppsala år 1898. Här drev han en egen byggnadsrörelse och uppförde ett antal större byggnader. Bland dem märks Hotell Hörnan, Svettis, Kemikum, och Epidemisjukhuset (Kungsgärdets sjukhus). 

År 1916 övertog Hjalmar faderns företag , inklusive säteriet som Johan förvärvat år 1906 och sandtaget.  Under Hjalmars ledning utvecklades de olika företagen väsentligt.

År 1940 bildades moderbolaget Kallenbergs AB, som på 1940- och 1950-talen hade ett 60-tal anställda.

Hjalmar Kallenberg (1869-1952). Sv portr.ark.

Johan och Hjalmar Kallenbergs Stiftelse

Hjalmar Kallenberg , som var ogift och barnlös, avled år 1952 som en förmögen man. Redan under sin livstid donerade han stora belopp bland annat till Borgarhemmet och Elisabethhemmet. I sitt testamentet skapade han Johan och Hjalmar Kallenbergs Stiftelse vars medel ska användas för att ge stipendier till handels- och hantverksutbildning för ungdomar från Uppsala län samt att ge understöd åt behövande sjuka. I testamentet föreskrevs vidare att Bärby gård skulle tillfalla Prins Gustafs Stiftelse och Upplands nation tilldelades en stipendiefond.

THbg