Välj en sida

Uppsala Kartongfabrik

Under mer än 80 år levererade Uppsala Kartongfabrik alla typer av emballage till stadens övriga industrier och andra kunder. Som mest sysselsatte man ett 40-tal anställda. Fabriken låg först på Sysslomansgatan 3. Redan efter ett par år flyttade man till Drottninggatan 6 för att sedan 1915 installera sig på Klostergatan 9 och till sist, efter 50 år hamna på Bergsbrunnagatan 6.

Denna bild är från 1935 och visar fabriken på Klostergatan dit man flyttade år 1915 för att sedan till sist efter ca 50 år hamna på Bergsbrunnagatan 6. Fotograf var Paul Sandberg och bilden finns på Upplandsmuseet.

 

 

Så har skrev Olof Richard Sjöholm i UNT den 22 juli 1997:

MÅNGA UPPSALAFÖRETAG, både som skattat åt förgängelsen och existerande, har passerat revy i mina intervjuer. En bransch som inte förekommit är kartongtillverkningsbranschen.

Operasångaren Per-Olof Wenngren, med sommarställe i Vårdsätra, är ättling till grundaren av Uppsala Kartongfabrik.

— Det var min farfar Richard Wenngren, född i Uppsala 1872, som vid 21 års ålder 1893 grundade företaget. Det låg på Sysslomansgatan 3, mittemot nuvarande Kyrkans hus.

Firman expanderade snabbt och efter två år var man tvingad att flytta in i större och ändamålsenligare lokaler i hörnet av Drottninggatan och Fyristorg, där den välkända Politiska knuten var belägen.

— Min far Lennart föddes 1911 i detta hus som yngste son i familjen, berättar Per-Olof Wenngren. Innan min farfar blev egen företagare praktiserade han vid Norstedt & Söners bokförlag i Stockholm, för att därefter ge sig ut på gesällvandring. Han vistades bland annat iWien i Österrike för att lära sig bokbindaryrket. Man tillverkade schatull och etuier för juvelerare, provväskor för olika firmors försäljare, kartonger för såväl finare som enklare parfymer och för tvålar, chokladkartonger, oklädda kartonger för manufaktur- och konfektionsaffärer, unikakartonger för butiksinredningar samt kartonger för flaskor och för övrigt för alla förekommande artiklar i branschen. Dessutom såldes alla slags papp och påsar.

De stora leveranserna skedde till Gahns, chokladfabriken Sonja och Uppsala Ättiksfabrik för att nu nämna några. Naturligtvis tillverkades även kartonger efter modernare tids behov

I DEN RIKA maskinparken, som var designad för kartongtillverkning, fanns bland annat en specialpress där man tryckte reklamtryck och kransband. Företaget sysselsatte ett 40-tal anställda.

— Efter Richard Wenngrens frånfälle 1950 drevs firman vidare av sönerna. Bengt Wenngren avled 1962 och min far fortsatte med ledarskapet, berättar Per‑Olof Wenngren. I mitten på 60-talet, efter 50 år på Klostergatan, gick grävskoporna  fram  för modernare bebyggelse, och min far flyttade rörelsen till Bergsbrunnagatan  6. Han lät pensionera sig 1976 och Uppsala Kartongfabrik upp­hörde efter dryga 80 år i branschen, slutar Per-Olof Wenngren och hastar i väg till Stockholm för konsert i Katarina kyrka.

THbg

Lagerarbetare kör tvålkartonger. UUB