Välj en sida

Stensburgs Hästensbilder

Någon gång på trettiotalet tog fotografen Efraim Stensburg ett antal bilder från Hästens skofabrik som Christa Aldenbäck välvilligt ställt till Industriminnesföreningens förfogande och som vi med stor glädje kan visa. Stensburg var född i Tegelsmora år 1896 och hade 1911-12 en ateljé på Malmskillnadsgatan i Stockholm. Senare var han verksam i Uppsala.

Hästens 008jHästens 013j Hästens 012j Hästens 011j Hästens 010j Hästens 009j Hästens 007j Hästens 006j Hästens 005j Hästens 004j Hästens 003j Hästens 002j Hästens 001