Välj en sida

Appelbergs

 KLICKA PÅ BILDERNA FÖR ATT FÖRSTORA DEM!

 

Appelberg 003

K W Appelberg UIM

Appelbergs boktryckeri grundades av boktryckaren Karl Wilhelm Appelberg (1852-1925), som år 1903 övertog Upsala Nya Tidnings Civiltryckeri på Trädgårdsgatan 5. Dessförinnan hade han arbetat på ett antal tryckerier runtom i landet. År 1886 anställdes han hos Almqvist & Wiksell där han gjorde sig känd som en skicklig yrkesman .

Efter boktryckaren och tekniske chefen Julius Wiksells plötsliga bortgång år 1897 verkar det som att K. W. Appelberg hade räknat med att bli Almqvist & Wiksells tekniske chef. Så blev det nu inte och K. W. Appelberg kände sig förbigången när John Oldenburg utnämndes på tjänsten.

I besvikelsen över att ha blivit förbigången accepterade han hösten 1898 ett erbjudande om att bli verkställande direktör för Upsala Nya Tidnings Civil­tryckeri för att några år senare, 1903, göra om detta företag till Appelbergs Boktryckeri AB, som snabbt blev ett av Uppsalas större tryckeriföretag och en allvarlig konkurrent till Appelbergs förre arbetsgivare Almqvist & Wiksell.

Tryckeriet på Trädgårdsgatan 5. UIM

Tryckeriet på Trädgårdsgatan 5. UIM

Ett viktigt år i företagets historia var 1917 då Agne Lundén (1892-1953), trädde till som ägare och verkställande direktör.

Agne Lundén

Agne Lundén. UIM

Han kom till Uppsala under 1910-talet och anställdes först som kamrer. Boktryckeriföretaget ombildades nu också till aktiebolag. Den nye ägaren ansågs vara en framsynt, skicklig och omtyckt chef och det vari stor utsträckning hans förtjänst att företaget snabbt utvecklades till en stor och stabil arbetsgivare i staden.

Styrelsens förste ordförande blev professor Adolf Noreen, som med sin stora auktoritet och sina försänkningar i den akadem­iska världen kom att betyda mycket för Appelbergs utveckling. Professor Torgny Säve Söderberg verkade senare som ordförande, efter advokat Axel Hemmin-Sjöberg.

Till en början tryckte Appelbergs främst böcker och vetenskapliga avhandlingar och affärs­tryck. Senare — efter 1917 — tryckte företaget även fackböcker, facktidskrifter, årsredovisningar, tidskriften Form, reklamtryck m.m.

Tryckeriet på Eddagatan år 1936. Foto P Sandberg. Upplandsmuseets saml.

Tryckeriet på Eddagatan år 1936. Foto P Sandberg. Upplandsmuseets saml.

Företaget expanderade kraftigt under 30-talet och år 1935 flyttade man till nybyggda lokaler på Eddagatan 8-12. Byggnaden ritades av stadsarkitekt Gunnar Leche och uppfördes av firma Gottfrid Lindgren.   År 1959 kompletterades byggnaden med en ny tryckerihall i form av en tillbyggnad. Expansionen fortsatte successivt och man byggde så småningom också upp egen bokbinderiavdelning.

Under 1960-talet blev tryck­ningen av självhäftande etiketter — främst för Pharmacias räkning — en stor produkt. Inom företaget fanns också en förlagsverksamhet. Denna bedrevs dock i ett särskilt bolag, Förlags AB Appelbergs.

En lång rad av våra främsta forskare fick sina arbeten tryckta hos Appelbergs. Något tusental vetenskapliga avhandlingar kom under årens lopp att tryckas hos företaget, som också fick rykte om sig att vara specialist på språksättning. Det kom under årens lopp att bli vetenskapliga avhandlingar på drygt 20-talet språk.

Appelbergs fortsatte att växa och i mitten av 1960-talet hade firman 110 anställda. Det ekonomiska resultatet var också tillfredsställande åtminstone fram till mitten av 1960-talet. Därefter blev det bara sämre och sämre och 1972 var det dags att lägga ned hela verksamheten. Företaget försattes i konkurs.

Som arbetsgivare i staden var Appelbergs som störst 1960 med cirka 110 anställda. Tio år tidigare hade bolaget ett 30-tal anställda och vid nedläggningen 1972 var ett 60-tal arbetare anställda i bolaget.

Verkställande direktör efter Agne Lundéns död år 1953 fram till företagsnedläggningen år 1972 var sonen Kurt Lundén (1919-1972).

Efter  konkursen köptes företaget av 5 anställda som övertog allt utom lokalerna. De köpte samtidigt  Weilands Tryckeri och startade om verksamheten i Weilands lokaler på Alsikegatan 4.  Allt under det nya företagsnamnet Upplands Grafiska AB. År 1977 byggdes nya lokaler på Möllersvärdsgatan 2, där företaget verkade fram till 1990 då det såldes till Almqvist & Wiksells Tryckeri AB. Man behöll den del av företaget som framställde etiketter och som fick namnet Upplands Grafiska Etikett.

Några bilder från tidigt 20-tal

År 1922 fyllde K W Appelberg 70 år och personalen förärade honom  då med ett album med ett antal bilder från tryckeriet på Trädgårdsgatan och dess personal.

Bilder från Eddagatan

Bilderna och albumet finns hos Industriminnesföreningen som med tacksamhet mottagit dem  från fru Marie Lundén.

THbg