Föreningens museum

Föreningens permanenta museum låg länge inrymt i Nymans Verkstäders gamla fabriksbyggnad med ingång Salagatan 16A i Uppsala. Det är tills vidare stängt och flyttning pågår till de nya lokalerna i grannfastigheten på Salagatan, ingång 18B. Det nya muséet kommer förhoppningsvis att kunna öppnas någon gång under det första kvartalet år 2022.

Vi räknar då med att återigen kunna ta emot bokade gruppbesök mot en mindre avgift. Klicka på GRUPP-OCH SKOLBESÖK för närmare detaljer.

I museet vill vi ge en bild av industristaden Uppsala med hjälp av berättelser, fotografier och föremål. Utställningslokalen används också regelbundet för föredrag och seminarieaftnar, både av föreningen själv och av andra, som t.ex. Upsala Ekebysällskapet.

Visningar

Museet visades normalt kl 14.45 och det gamla museet är naturligtvis fortfarande öppet för virtuella besök. Klicka här. gGlöm inte att klicka på bilderna för att förstora dem.

Owe Hedin berättar om Gahns
Besökare av alla åldrar
007
Bryggeriernas historia är lång och spännande
006
… och hur var det egentligen med Uppsala Mejeri?

Livsmedelsindustri

Livsmedelsindustrin var viktig i Uppsala. Här fanns mejeri, slakterier, kvarnindustrin, bryggerier, brännvinsbrännerier , karamellfabriker och bagerier. Vi berättar utförligt framförallt om AB Slotts Industrier, om Uppsala Mejeri AB, men också om  kvarnindustrin  och slakterier. Om du klickar här får du se några prov på Lennart Engströms bilder från slutet av Scans epok i Uppsala.

Foto: Lennart Engström
Slakteri Foto: Lennart Engstöm
mejeriutst
Ett hörn av mejeridelen
Om bryggerierna
Bryggerierna
del av Slotts 2
Slotts

Kvarnindustri har funnits i Uppsala sedan medeltiden och den har fått en rättmätig plats i utställningen. Här är Uppsala Ångkvarn och Uppsala Valskvarn centrala.

En skärm med bilder från NordMills
En skärm med Lennart Engströms bilder från Nordmills
Lustig kvarn
Av Hans Lustig
Luckan

Askluckan från  Södermans brännvinsbränneri  i Svartbäcken i Uppsala finns nu i föreningens i museum. Luckan räddades av Carl-Erik Ringh då fastigheten revs under 1900-talet. Det är väl tveksamt om brännvin ska räknas som livsmedel, men brännvinsbränningen var viktig under 1800-talet och  för Uppsalas industrialisering. År 1860 förvärvade  HW Söderman och ett par kompanjoner bränneriet i Svartbäcken. Inkomsterna härifrån blev den finansiella grunden för Södermans förmögenhet och hans olika företagsprojekt, främst Upsala Ångqvarn.

Skor och textilier

Uppsala fanns en gång tre skofabriker: Hästens, Ekholms och Löfqvists. Utställningen berättar om dessa liksom om Uppsalas textilindustri, som en gång hade många anställda.   Söderbergs, Upsala Kappfabrik , Upsala Sidenväverier AB, Berglöfs och Nordiska Bandväveriet AB är några exempel.

Uppsalaleran gav goda förutsättningar för lervaruindustrier. Såväl innanför som utanför stadens gränser fanns ett stort antal tegelbruk. Störst var  Uppsala Ekeby. I utställningslokalen finns utöver en berättelse även ett par montrar där Upsala Ekebysällskapet ställer ut  föremål.

Mekanisk industri

Nymans Verkstäder var under många år den största enskilda tillverkningsindustrin och naturligtvis finns den företrädd i vår utställning. Men Nymans var inte allt.

blanka
I kvarteret Blanka fanns en rad industrier
osmunds
Osmunds

Kemisk-teknisk industri

Här spelade länge Gahns en framträdande roll. Vi visar bilder från olika epoker och en representativ samling av Gahnsprodukter. Störst och på många sätt viktigast var Pharmacia. I muséet kan man lära sig mer om detta företag.

Gahns utst just
En del av Gahnsutställningen
Pharmacia utst
Pharmacia

Grafisk industri

Uppsala var känt för sina många tryckerier. Mest känt var Almqvist & Wiksells men det fanns även  andra tryckerier som  Appelbergs, Wretmans, Berlings Akademitryckeri m fl. I muséet finns ett hörn som är ägnats åt denna industri.

Grafisk industri

Men detta är inte allt

Det finns mycket annat att se och ta del av. Inte minst Hans Lustigs många skulpturer, föreställande människor i arbete. Där finns också berättelsen om byggmästarna som byggde Uppsala och en kavalkad av 100-åriga Uppsalienska industriannonser.

Lustig
Med kroppen som insats av Hans Lustig
byggmästare
Folkhemmets byggmästare