Välj en sida

Föreningens museum

Föreningens permanenta museum ligger på Salagatan 18B, i det gamla polishuset. Kring årsskiftet 2021/22 flyttades det dit från Nymans Verkstäders gamla fabriksbyggnad, där det tidigare låg. Mycket av den gamla utställningen har räddats kvar, men annat har kommit till och flyttillfället har utnyttjats till att förverkliga nya, och en del gamla, ideer.


Det nya museet

I museet vill vi ge en bild av industristaden Uppsala med hjälp av berättelser, fotografier och föremål. Utställningslokalen används också regelbundet för föredrag och seminarieaftnar, både av föreningen själv och av andra, som t.ex. Upsala Ekebysällskapet.

Vi kan nu återigen med att ta emot bokade gruppbesök mot en mindre avgift. Klicka på GRUPP-OCH SKOLBESÖK för närmare detaljer.

Öppettider och visningar

Under större delen av året är museet öppet för besök söndagar mellan kl 13 och 16. Sommartid och helger gäller andra tider. Se kalendern på denna hemsida för exakt information. Museet visas normalt kl 13.30 .

Klicka här för en virtuell visning av det gamla museet.


Owe visar runt en grupp i det gamla museet


Museet vänder sig till besökare i alla åldrar

Livsmedelsindustri

Livsmedelsindustrin var viktig i Uppsala. Här fanns mejeri, slakterier, kvarnindustrin, bryggerier, brännvinsbrännerier , karamellfabriker och bagerier. Vi berättar utförligt framförallt om AB Slotts Industrier, om Uppsala Mejeri AB, men också om  kvarnindustrin  och slakterier. Om du klickar här får du se några prov på Lennart Engströms bilder från slutet av Scans epok i Uppsala.


Bilder av Lennart Engström


Ett hörn av berättelsen om mejeriet


Bryggeriet


Slotts

Kvarnindustri har funnits i Uppsala sedan medeltiden och den har fått en rättmätig plats i utställningen. Här är Uppsala Ångkvarn och Uppsala Valskvarn centrala.


Upsala valskvarn

Lustig kvarn
Av Hans Lustig

Luckan

Askluckan från  Södermans brännvinsbränneri  i Svartbäcken i Uppsala finns nu i föreningens i museum. Luckan räddades av Carl-Erik Ringh då fastigheten revs under 1900-talet. Det är väl tveksamt om brännvin ska räknas som livsmedel, men brännvinsbränningen var viktig under 1800-talet och  för Uppsalas industrialisering. År 1860 förvärvade  HW Söderman och ett par kompanjoner bränneriet i Svartbäcken. Inkomsterna härifrån blev den finansiella grunden för Södermans förmögenhet och hans olika företagsprojekt, främst Upsala Ångqvarn.

Skor och textilier

Uppsala fanns en gång tre skofabriker: Hästens, Ekholms och Löfqvists. Utställningen berättar om dessa liksom om Uppsalas textilindustri, som en gång hade många anställda.   Söderbergs, Upsala Kappfabrik , Upsala Sidenväverier AB, Berglöfs och Nordiska Bandväveriet AB är några exempel.


Skor

Uppsalaleran gav goda förutsättningar för lervaruindustrier. Såväl innanför som utanför stadens gränser fanns ett stort antal tegelbruk. Störst var  Uppsala Ekeby. I utställningslokalen finns utöver en berättelse även ett par montrar där Upsala Ekebysällskapet ställer ut  föremål.

Mekanisk industri

Nymans Verkstäder var under många år den största enskilda tillverkningsindustrin och naturligtvis finns den företrädd i vår utställning. Men Nymans var inte allt.


Nymans tillverkade inte bara cyklar. Var under åren närmast före nedläggningen en stor tillverkare av utombordsmotorer.

osmunds
Osmunds

Kemisk-teknisk industri

Här spelade länge Gahns en framträdande roll. Vi visar bilder från olika epoker och en representativ samling av Gahnsprodukter. Störst och på många sätt viktigast var Pharmacia. I muséet kan man lära sig mer om detta företag.


Gahns


Pharmacia

Grafisk industri

Uppsala var känt för sina många tryckerier. Mest känt var Almqvist & Wiksells men det fanns även  andra tryckerier som  Appelbergs, Wretmans, Berlings Akademitryckeri m fl. I muséet finns ett hörn som är ägnats åt denna industri.


Grafisk industri

Men detta är inte allt

Det finns mycket annat att se och ta del av. Inte minst Hans Lustigs många skulpturer, föreställande människor i arbete. Där finns också berättelsen om byggmästarna som byggde Uppsala och en kavalkad av 100-åriga Uppsalienska industriannonser.

Lustig