Välj en sida

Forsell och Lindkvist Karosseri och Sportartikelfabrik

Vid sidan av de större karosseri- och sportartikelfabrikerna, Karossnisses och J W Nilssons, fanns även mindre företag som Forssell och Lindkvist. Detta företag låg på Vaksalagatan 105 och tillverkade främst karosserier, men också långfärdsskridskor. Sportartiklar tillverkades också av Svenska Racketfabriken (Upsala Sportartikelfabrik) och av Löfquists sportskofabrik.

Företaget

Den 10 september 1946 startade enligt Handelsregistret Folke Forssell tillsammans med Yngve Lindkvist, Forssell och Lindkvist karosseri och sportartikelfabrik. Företaget blev senare aktiebolag.

Folke Forssell och Yngve Lindkvist var arbetskamrater hos J.W. Nilssons och hade tidigare arbetat tillsammans på Svenska Racketfabriken . Folke arbetade bl a med tillverkningen av bandyklubbor och var enligt uppgift ansvarig för denna. För Yngve var det ishockeyklubbor som var en av uppgifterna och ansvaret. De två började sitt gemensamma företag genom att på kvällstid tillverka långfärdsskridskor i Yngves garage vid småstugan i Fålhagen. Denna idé hade kommit upp sedan Yngve börjat med skridskoslipning på kvällstid och då träffat skridskoåkare som frågade efter långfärdsskridskor. Medarna till skridskorna tillverkades av Nymans verkstäder och remmarna beställdes från en sadelmakare i Hantverkshuset. Folke berättade att de åkte till Stockholm för att marknadsföra skridskorna och använde då telefonkatalogen. De rev ur sidorna i telefonkatalogen, påstod han, över företag som sålde sportartiklar, vilka de sedan besökte.

När de båda kom så långt att det var dags att etablera företaget hade de stor nytta av Folkes svåger Ivar Kullander, som var chef för försäljningsavdelningen på Uppsala Ekeby och kunnig i företagsfrågor.

De viktigaste produkterna var dock karosser till kyl- och skåpbilar samt flak till lastbilar. När det gällde karosser var Wolraths en viktig samarbetspartner.

Bland de olika leveranserna kan nämnas en stor beställning från SGS på ett tjugotal st karosser till kylbilar.  Företaget byggde vidare den likbil som Dag Hammarskjölds kista lär ha skjutsas i vid hans begravning. År 1970 levererades en skogsbrandjeep till Almunge borgarbrandkår.

Vaksalagatan 105

En Dodge klar för leverans

Foto Sagerholm. UM

Hammarskjölds likfärd

Man tillverkade också en buss till ett bussbolag i Morkarla. Men detta blev en engångsföreteelse Busstillverkning tog alldeles för stor plats så annat blev lidande. (Kommentar: År 1945 slutade J W Nilsson tillverka bussar eftersom man funnit att det blivit alltför dyrt att tillverka sådana hantverksmässigt. Det är lätt att tänka sig att Forssell och Lindkvist kommit till samma slutsats.)

Morkarlabussen. Foto Sagerholm. UM

De sportartiklar som man tillverkade var främst långfärdsskridskor och bandyklubbor, som gavs namnet Fyris. Även en hockeyklubba tillverkades samt snöspadar. Hockeyklubban, VM-klubban, tillverkades av rödbok som importerades från Polen. Den kunde vinklas efter individuella önskemål efter beställning och lär ha använts av en tid av landslaget.

Den övre bilden visar ett par äldre skridskor som köptes av denna sidas webbredaktör i mitten av 1950-talet. Den nedre visar en nyare modell.

Anders Forssell berättar att efterfrågan på långfärdsskridskor var så stor att familjens egna julklappsskridskor såldes i januari. Familjen fick nya varje år.

Utöver ägarna sysselsatte företaget ca 5 medarbetare. Två, Jansson och Fredlund, var trogna från starten. Ägarna var angelägna att hålla en jämn sysselsättning för att inte behöva permittera.

Folke Forsell

Folke föddes 1909, som Uppsalabo i tredje generationen och växte upp på Timmermansgatan. På samma gata fick han som femtonårig sin första anställning. Han genomgick 7-årig folkskola i Prins Gustavs Folkskola på Dragarbrunnsgatan och därefter 1-årig Högre Folkskola för gossar i Uppsala. I Högre Folk ingick ämnen som matematik med bokföring, linearritning och engelska utöver de obligatoriska ämnena.

Folke som lärling hos J W Nilsson

Folke Forsell

1924 inledde Folke arbetslivet med som snickarlärling hos J.W. Nilsson Vagn och Karossfabrik, en anställning som han i första perioden innehade till juni 1933. Därefter övergick han till en anställning hos Svenska Racketfabriken, som var en specialfabrik för tennisartiklar av alla slag. Där arbetade han som snickare fram till sista december 1935. Han återvände då till J.W. Nilsson där han kom att som snickare vara med vid ”byggande av omnibussar, ambulanser och andra slag av karosserier även som monteringar av desamma, samt utfört förekommande snickeriarbeten, bandyklubbor och dylikt” (beskrivning av arbetsuppgifter hämtat ur ett betyg som Sven Nilsson utfärdade 22 januari 1942).

Under sin tid som anställd var han inskriven vid Uppsala stads skolor för yrkesundervisning av äldre. Detta var kvällsundervisning i 11 terminer mellan 1930 och 1935 förlagd vid Tekniska skolan. Han genomgick kurser i verkstadsarbete för möbelsnickare och yrkesritning för möbelsnickare. Ett praktiskt resultat blev hans möblemang till det första hemmet. En del av möblerna finns kvar i familjens ägo.

Karosseriyrket krävde de kunskaper i snickeri och plåtslageri som Folke behärskade och de erfarenheter och kunskaper som han förvärvade mellan 1924 och 1935 utgjorde en god grund för honom som egen företagare.

Folke var mycket intresserad av sport- och friluftsliv. Han var gymnast och tävlade för Uppsala gymnastiksällskap. Han spelade tennis och åkte långfärdsskridskor på vintern. Inte ovanligt att skridskofärden gick till Stockholm med tågresa åter. Han var aktiv medlem i Skid- och friluftsfrämjandet.

År 1941 tillverkade Folke Forsell denna trampbil till sin son Anders som 3-årspresent. Bilen finns idag på Upplandsmuseet.

Yngve Lindkvist

Yngve Lindkvist år 1970. UNT

Yngve Lindkvist föddes 1908 i Försäter i Österlövsta. Han började sin bana med att gå i snickarlära hos sin far. År 1930 flyttade han till Uppsala och vidareutbildade sig på Tekniska skolan. Han anställdes sedan hos Svenska Racketfabriken och därefter hos J W Nilsson Vagn- och Karosserifabrik.

Så småningom började han tillverka långfärdsskridskor och andra sportartiklar på kvällstid tillsammans med sin arbetskamrat Folke Forssell. År 1946 startade han och Forssell det företag som beskrivs här ovan och lämnade J W Nilssons.

Före kriget hade Yngve köpt en bil som sedan måste ställas av under krigsåren. När företaget sedan skulle etableras såldes denna bil och dessa pengar kom att utgöra Yngves grundplåt.

Yngve var liksom Folke friluftsintresserad och en duktig bandyspelare.

Slutet

Folke avled 1971 i samband med en hjärtoperation sedan han besvärats av hjärt- och kärlproblem under ett antal år.

Firman drevs sedan vidare av Yngve Lindkvist med Lilly Forssell som delägare fram till 1973 då företaget såldes till en av de anställda. Yngve stannade enligt affärsuppgörelsen kvar ett år efter försäljningen. Fastigheten, Vaksalagatan 105, blev ett rivningskvarter och firman flyttade till större lokaler utanför Börje tull. Efter bara några år lades företaget ner.

Yngve Lindkvist avled år 1981

THbg

Källa: Anders Forssell, Marianne Söder och Yvonne Dahlgren