Välj en sida

Föreningen

Vad är Uppsala industriminnesförening?

Vi är en förening som består av ett antal personer och organisationer som gått ihop för att vårda och berätta om Uppsalas industriella kulturarv. Uppsala är ju inte bara de stora institutionernas, studenternas, inspirationens och Linnés stad. Det är en stad byggd på lera förstås. Men också en stad fylld med en rik och mångskiftande industrihistoria. En stad som aldrig kunnat växa till vad den är idag utan den starka industriella utveckling som ägde rum från 1860-talet och hundra år framåt.

Alla vet inte att Uppsala en gång var en stor industristad och vi vill berätta om de företag som var och är aktiva i detta. I arbetet med att berätta om industrisamhället ingår att berätta om människors liv i det industriella Uppsala.

Hur arbetar vi?

Vi arbetar med föredrag, utställningar, teaterspel och filmvisningar, vi organiserar stadsvandringar, studiebesök, studiecirklar och har temakvällar

Vi samverkar med andra organisationer och föreningar som delar vårt intresse. Vi besöker också föreningar, institutioner och företag och berättar om Uppsalas industrihistoria. Vi vill utveckla vår samverkan med skolorna.

Den viktigaste och synligaste delen av föreningens verksamhet är det permanenta museet  på Salagatan i Uppsala. Detta är öppen varje söndag, bortsett från några sommarveckor och vissa helgdagar. Utställningen besöks också flitigt av organiserade grupper under andra tider och dagar.

Inom föreningen pågår också arbete med att dokumentera hur industristaden Uppsala kom till, vad den bestod av och varför och hur den avvecklades.

Klicka här för föreningens stadgar.

Bli medlem!

Vi vill att de som är intresserade av Uppsalas industriella arv, som kanske har egen erfarenhet av industrisamhällets epok i Uppsala kommer med i vår förening, Kanske du, dina föräldrar, din granne eller dina arbetskamrater har en bakgrund i industrins Uppsala?

Vi behöver hjälp med skiftande arbetsinsatser – bygga utställningar, guida besökare, berätta, koka kaffe, samla uppgifter och vittnesmål om Uppsala industrihistoria, hålla reda på våra papper och föremål, sköta vår hemsida …

Vill du veta mer om vad det innebär vara medlem i Uppsala Industriminnesförening?  Kontakta  någon i styrelsen du känner eller känner till så får du veta mera.  Det går också bra att bara sätta in medlemsavgiften på föreningens pg 10 98 43-3.

Välkommen som medlem i Uppsala Industriminnesförening.

Hur började det?

År 1997 skulle Uppsala mejeri läggas ner. Klicka här för att läsa om vad som sedan har hänt.

Vilka kan vara medlemmar?

Vi är en förening för folkbildning och framtid. Både enskilda och föreningar, företag och institutioner är välkomna som medlemmar.

Hur blir man medlem?

Sätt in medlemsavgiften på Plusgiro 10 98 43 – 3.   Var noga med att tala om vem du är (namn, adress, tel., ev. e-postadress) och att betalningen gäller medlemsavgift. Enskild medlem betalar 200 kr, familj 300 kr och förening, företag och institution 400 kr. Och glöm inte att också skicka din e-postadress till info@uppsalaindustriminnesforening.se